Etologi

Etologiska avdelningen studerar djurens beteende. Vi studerar många olika arter, allt från fiskar till hjortdjur. Vi arbetar både ut i fält och med studier på lab. Dessutom använder vi oss ut av fylogenetiska analyser i våra studier med olika taxa.

Forskningsprojekt

Läs mera om våra projekt inom etologi på vår engelska hemsida.

ETOLOGI

Avdelningsledare: Niclas Kolm

Studierektor: Niclas Kolm

Ämnesföreträdare: Niclas Kolm