Kurser

ekologi

Kurser på grundnivå

All utbildning på grundnivå inom ekologi organiseras och administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG. På BIGs webbsida hittar du information om utbildningens utformning och behörighetskrav, samt hur du ansöker.

Seminarieserien "Readings in Ethology"

För doktorander i etologi erbjuder avdelningen en seminarieserie av litteratur i ämnet som en del i de obligatoriska poängen i forskarutbildningen. Du hittar mer information i dokumentet "Readings in Ethology".

Övriga doktorandkurser

Övriga kurser för doktorander inom hela biologiämnet administreras av Stockholms universitets BioResearch School.

ETOLOGI

Avdelningsledare: Niclas Kolm

Studierektor: Niclas Kolm

Ämnesföreträdare: Niclas Kolm