Kurser

Photo: Mikael Carlsson

Kurser på grundnivå

All utbildning på grundnivå inom ekologi organiseras och administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG. På BIGs webbsida hittar du information om utbildningens utformning och behörighetskrav, samt hur du ansöker.

Seminarieserien "Readings in Functional Morphology"

För doktorander i funktionell morfologi erbjuder avdelningen en seminariserie av litteratur inom ämnet som en del i de obligatoriska poängen i forskarutbildningen. Du hittar mer information i dokumentet "Readings in Functional Morphology"

Övriga doktorandkurser

Övriga kurser för doktorander inom hela biologiämnet administreras av Stockholms universitets BioResearch School.

FUNKTIONELL MORFOLOGI

Avdelningsledare: Emily Baird

Studierektor: Mikael Carlsson

Ämnesföreträdare: Heinrich Dircksen