Populationsgenetik

Vi på populationsgenetiska avdelningen studerar genetisk variation inom olika arter – allt från jäst till älg. Genom att använda oss utav genomik kan vi undersöka evolutionära processer och generna bakom viktiga karaktärer. Vi använder teoretiska modeller och simuleringar för att förstå genetisk förändringstakt i populationssystem.

Forskningsprojekt

Läs mera om våra projekt inom populationsgenetik på vår engelska hemsida.

POPULATIONSGENETIK

Avdelningsledare: Linda Laikre

Studierektor: Linda Laikre

Ämnesföreträdare: Linda Laikre