Systematik

Forskningen i zoologisk systematik och evolutionsforskning är i huvudsak förlagd till Naturhistoriska riksmuséet. Den vetenskapliga tyngdpunkten ligger på att beskriva och förklara djurrikets utveckling och mångfald. De zoologiska samlingar som förvaltas av enheten utgör grunden för denna forskning och används såväl av enhetens forskare som internationellt. Vill du läsa mer om våra forskningsprojekt och den utrustning vi använder, hittar du information här nedan.

Eftersom forskningen sker vid Naturhistoriska riksmuséet hittar du nedan ett urval av de projekt som just nu genomförs. Dessa är länkade till mer information på Naturhistoriska riksmuséets hemsida. Vill du läsa om andra projekt samt utrustning som tillhandahålls för forskningsändamål kan du även läsa vidare där.

Zoologi_square
Paleobiologi

SYSTEMATIK

Avdelningsledare: Ulf Jondelius

Ämnesföreträdare: Ulf Jondelius

 

Besöksadress:
Frescativägen 40
114 18 Stockholm

Postadress:
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm