Faciliteter

faciliteter_banner

På Naturhistoriska riksmuséet finns utrustning för bland annat mikroskopering, isotopanalys och DNA-sekvsensering. Utrustningen tillhandahålls för forskare och projekt både i Sverige och internationellt.

Transmission Electron Microscopy

Med TEM (Transmission Electron Microscopy) kan man undersöka ultratunna snitt av djur och växter ner på vävnadsnivå. Enheten för Zoologi driver museets TEM-lab för snittning och preparering av materialet. Mikroskopen finns på Stockholms Universitet.

Röntgen

Med hjälp av röntgen kan man bland annat studera skelettstrukturer hos djur. Exempel på andra tillämpningsområden är att hitta ammunitionsrester i djur som faller inom ramen för Statens vilt.

Centrum för genetisk identifiering (CGI)

Centrum för genetisk identifiering är en uppdragsfinansierad verksamhet som erbjuder myndigheter och organisationer hjälp att DNA-analysera biologiskt material.

Svensk biodiversitetsatlas / GBIF-Sweden

Svensk biodiversitetsatlas (BAS) är en forskningsinfrastruktur som tillhandahåller datatjänster och analystjänster som ger rika möjligheter till innovativ, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem.

Vegacentret

Vegacentret är ett nytt mikroanalytiskt laboratorium vid Naturhistoriska riksmuseet som öppnades våren 2015. Meningen med Vegacentret är att skapa ett långvarigt forskningscenter för svensk geovetenskap beläget vid Naturhistoriska riksmuseet.

SYSTEMATIK

Avdelningsledare: Ulf Jondelius

Ämnesföreträdare: Ulf Jondelius

 

Besöksadress:
Frescativägen 40
114 18 Stockholm

Postadress:
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm