Photo: R Stelkens

Knut och Alice Wallenberg stiftelsen uppmärksammar Rike Stelkens forskning om hybridisering med jäst som modellorganism. Hennes forskargrupp undersöker hur hybridisering kan bidra till överlevnad under svåra förhållanden.

Läs hela artikeln här