Photo: T. Fransson

Få fåglar i Västeuropa flyttar öster ut till övervintringsområden i Asien, och denna flyttväg är inte särskilt välstuderad. Rosenfinken har under den senaste århundradet expanderat sitt häckningsområde västerut i Europa och migrerar längst denna flyttväg till övervintringsområden i södra Asien. Forskare vid Zoologiska institutionen och Naturhistoriska riksmuseet (Robert Stach, Cecilia Kullberg, Sven Jakobsson och Thord Fransson) publicerade den första detaljerade studien av rosenfinkens flyttning och har nu också deltagit i ett samarbete mellan flera europeiska forskargrupper för att studera den hittills rätt okända Indo-Europeiska migrationsrutten hos fåglar. Genom teoretisk modellering och analys av empiriska data på rosenfinkars flygsträckor från fem olika häckningspopulationer har studien identifierat viktiga flyttbarriärer och gemensamma flyttningsvägar som delvis förklaras av olika miljöfaktorer med en nordligare sträckning på hösten och en mer sydlig på våren.

Läs mera här!
Läs hela artikeln här!