Rödräv
Photo: T Meijer

Pågående klimatförändringar gör det lättare för boreala arter att etablera sig i fjällekosystemet, vilket kan medföra negativa konsekvenser för inhemska arter. Den skandinaviska rödräven expanderade på 1950-talet och har sedan dess ökat sin förekomst i fjällekosystemet drastiskt. Syftet med detta projekt är att undersöka predator-bytesdjursinteraktionerna mellan rödräv, skogshare, fjällripa och dalripa i svenska fjällen för att generera en fördjupad förståelse för expansionsprocessen och en effektivisering pågående och framtida förvaltning.

Läs mera här.