Zoologiska institutionen arbetar med att begränsa vår negativa miljöpåverkan. Institutionen ska genom dess arbete bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Detta gör vi genom att ta miljöhänsyn i vår dagliga verksamhet och att regelbundet utvärdera vårt miljöarbete för att ständigt kunna förbättra oss.

Som medarbetare bör du känna till Stockholms universitets miljöpolicy samt vår lokala miljöhandlingsplan för 2017-2020 (se bifogad fil). Planen ligger till grund för förbättringsarbetet och revideras årligen, och fokusområdena växlar från år till år. Du får gärna komma med förslag på vad du tycker ska vara med i planen för nästa år. Lokal miljöhandlingsplan för 2021 är under arbete.

Allt om Stockholm universitets miljöarbete finner du på Miljöwebben.

 Vi som är medlemmar i gruppen är:

Vi välkomnar nya medlemmar till gruppen!