Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Utbildning

Utbildning

 

All utbildning på grund- och avancerad nivå i det mer övergripande ämnet biologi organiseras och administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG. På BIGs hemsida kan du hitta information om kursernas innehåll, upplägg och förkunskapskrav, samt hur man söker till kurser eller program.

Forskare på Zoologiska institutionen är involverade i flera kurser inom biologi och zoologi. Kurserna kan vara fristående eller ingå i flera olika kandidat- eller masterprogram.

Läs mer om kurser och program på BIGs hemsida.

BIG HT20

Information från BIG om undervisning hösten 2020

Lärare, kursassistenter och administrativ personal vid Institutionen för biologisk grundutbildning arbetar för närvarande hårt för att kunna utföra vår biologiundervisning med samma kvalitet som under normala omständigheter men samtidigt vara så flexibla så vi kan minska smittspridning. Detta kan innebära att du som student kan få mindre schemalagd tid på campus, att du börjar senare och då även slutar senare (för att undvika rusningstrafik).

kontakt

Information om kurser och program på grund- och avancerad nivå finns på hemsidan för Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG

Studierektorer vid Zoologiska institutionen
Ekologi: Niklas Janz
Etologi: Niclas Kolm
Faunistik: Cecilia Kullberg
Funktionell morfologi: Mikael Carlsson
Populationsgenetik: Linda Laikre
Forskarutbildning: Carl Gotthard

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
masterarbete
bioresearch school