Kandidatprogram

Photo: Anna Favati

Kandidatprogram

 

Lärare på Zoologiska institutionen ger kurser som ingår i flera kandidatprogram. Dessutom ges några fristående orienteringskurser på grundnivå (på kvällstid).

All grundutbildning i biologi administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG – och utförligare information om kurser, program, förkunskapskrav samt hur du ansöker finner du på BIGs hemsida.

Är du nyfiken på vad man studerar som zoolog? Ta en titt på våra forskningssidor!

kontakt

Information om kurser och program på grund- och avancerad nivå finns på hemsidan för Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG

Studierektorer vid Zoologiska institutionen
Ekologi: Niklas Janz
Etologi: Niclas Kolm
Faunistik: Cecilia Kullberg
Funktionell morfologi: Mikael Carlsson
Populationsgenetik: Linda Laikre
Forskarutbildning: Carl Gotthard

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen