Kurser & program

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Kurser & program
Photo: Ulrika Alm Bergvall

Forskare på Zoologiska institutionen är involverade i flera kurser inom biologi och zoologi. Kurserna kan vara fristående eller ingå i flera olika kandidat- eller masterprogram.

All utbildning på grund- och avancerad nivå administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG. På BIGs hemsida kan du hitta information om kursernas innehåll, upplägg och förkunskapskrav, samt hur man söker till kurser eller program.

 

 

kontakt

Information om kurser och program på grund- och avancerad nivå finns på hemsidan för Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG

Studierektorer vid Zoologiska institutionen
Ekologi: Niklas Janz
Etologi: Niclas Kolm
Faunistik: Cecilia Kullberg
Funktionell morfologi: Mikael Carlsson
Populationsgenetik: Linda Laikre
Forskarutbildning: Carl Gotthard

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen