Licentiatseminarium - Zahra Moradinour

Seminarium

Datum: måndag 23 maj 2022

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: P216

Zahra Moradinour presenterar (på engelska) sin licentiatavhandling med titeln ”The functional morphology of butterfly sensory systems” den 23 maj kl. 13:00.

Bedömargrupp: Karin Nordström från Flinders University, Australia samt Rike Stelkens och Mikael Carlsson från Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Välkomna!