Målgrupp

Lärare och forskare vid SUs lärarutbildningsinstitutioner och ämnesinstitutioner ansvariga för lärarutbildningar.

Info

Forskning om epistemologisk förståelse fokuserar på uppfattningar om vad vetenskap är, hur den produceras och värdering av källor och boken Handbook of Epistemic Cognition publicerades förra året.

Mot bakgrund av bland annat 'alternativa fakta' och faktaresistens finns också ett ökat intresse för denna slags forskning.

 

Prof. Barbara Hofer, Middlebury College, USA, ger den 14 februari 2018 en föresläsning på Stockholms universitet.  Hofer är ledande, och var tidig, inom denna forskningsinriktning.

 

Plats: Vivi Täckholmssalen, P-huset i Arrheniuslaboratoriet, ingång Svante Arrhenuis väg 20 A.