Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
AMBIO Speical Issue Baltic Sea ecosystem based management under climate change

Östersjöns miljö - hur långt har vi kommit?

Den miljövetenskapliga tidskriften AMBIO presenterar resultat från de två havsmiljöstrategiska program som ingick i regeringens satsning på strategiska forskningsområden från 2010.

Jaan Paju

EU-rätten utmanar den svenska välfärdsmodellen

Den svenska välfärdsmodellen och idén om att solidariteten är begränsad till de egna medborgarna utmanas av den gränsöverskridande EU-rätten, det visar en ny avhandling i juridik från Stockholms universitet.

Drakhuvud (tumnagelbild)

Unikt fynd av drakhuvud på Birka

Arkeologer från Stockholms universitet och Tyskland gjorde häromveckan ett oväntat fynd när de grävde i hamnen i vikingastaden Birka på Björkö i Mälaren.