Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Metan som bubblar upp från havsbottnen.

SWERUS-C3: Första mätresultaten av metanläckage

Forskarna på Arktisexpeditionen SWERUS-C3 ombord på isbrytaren Oden har i dagarna uppmätt stora mängder metan som frigörs från havsbottnen i Laptevhavet norr om Ryssland.

Lärarlyftet. Foto: Skolverket

Höstens kurser inom Lärarlyftet II

I höst kan anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för, fritidspedagoger och waldorfpedagoger läsa någon av Lärarlyftets 16 kurser vid Stockholms universitet. Kurserna startar i augusti 2014 och många av dem är fortfarande öppna för sen anmälan.

Foto från Frescati och Geovetenskapens hus

Öppettider under sommaren

Huvuddelen av universitetets verksamhet ligger i området som sträcker sig från Sveaplan i söder till Bergianska botaniska trädgården i norr. Öppettider för specifika byggnader eller funktioner, studentkår och matställen finns på respektive webbplats samt anslaget på plats.