Examen

Examen

Här presenteras övergripande information om de examina Stockholms universitet utfärdar: generella examina i ett stort antal huvudområden och yrkesexamina inom ett flertal områden. Du kan också läsa om vilka examenskrav som gäller, hur du ansöker om att få ditt examensbevis och hur du gör för att få utbytesstudier eller annan utländsk utbildning tillgodoräknad i din examen.
Examensgruppen utfärdar examensbevis på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå och ger information och rådgivning i examensfrågor.

Nya lokala examensregler för kandidat-, magister- och masterexamen. Gäller för studenter som påbörjar kurser inom huvudområdet för examen från HT 2016 och framåt.

Foto från magisterpromotion, trumpetfanfarer. Orasis foto/MÅ

Akademiska högtider

En examen är något att fira! Därför anordnar Stockholms universitet magisterpromotion två gånger per år för nyblivna mastrar, magistrar och andra med examen på avancerad nivå. För nyblivna doktorer anordnas doktorspromotion en gång per år.

Foto på examensbevis

Kopia på tidigare utfärdat examensbevis

Information om hur du gör för att få kopia av arkivkopian på tidigare utfärdat examensbevis.

KONTAKT

Examensgruppen

Telefontid
måndag - torsdag: 10.00-12.00   
  Telefon:  08-16 10 85  

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.
E-post: examen@su.se

Examen på forskarnivå
E-post: disputationer@su.se

Vanliga frågor och svar om examen

Kontakt

Akademiska högtider

Doktorspromotion:
doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
magisterpromotion@su.se

Ceremonimästare
Telefon: 08-164716