De utbildningar som har lediga studieplatser kvar efter den ordinarie webbregistreringen öppnar för reservantagning den 21 augusti, veckan före terminsstart. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att uppskatta sannolikheten för att du som står som reserv får en plats på ett visst program eller en kurs. Om du hamnar först i kön kommer du att bli kontaktad och erbjudas en plats med ett svarskrav minst 24 h. För att inte gå miste om ett erbjudande om reservplacering ska du:

  • Bevaka din mail under v.34, fr.o.m. den 21 augusti. Vi kontaktar dig via den E-post som du har registrerat på www.antagning.se.
  • Blir du erbjuden en reservplats ska du besvara mailet inom angiven tidsram. Vi återkommer därefter med kurs- och registreringsinformation, observera att det kan dröja något innan vi besvarar ditt mail.

Du kan se när reservantagningen är avslutad för kursen eller programmet som du har sökt till via www.antagning.se. När reservantaningen är avslutad är studieplatserna fyllda.