Leken är på väg att förlora sin självklara plats i barns liv. Den får allt mindre utrymme i förskolor, skolor och under fritiden. Många vuxna saknar kunskap om att de måste delta i barns lekande samt skapa förutsättningar för lek, säger Ylva Andersson.

I höst håller Ylva Andersson två kurser om drama och lek vid institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).