Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

En forskningsbaserad lärarutbildning

Ett viktigt mål för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet är att utgå ifrån existerande forskning och att särskilt utveckla forskning av relevans för barn- och ungdomsskolans verksamheter. Sedan 2008 satsar Stockholms universitet på matematikämnets, naturvetenskapsämnenas, språkens, de samhällsvetenskapliga och de humanistiska ämnenas didaktik. De har alla nu egen forskarutbildning.

Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare, bland annat inom pedagogisk filosofi, mångfald, media och komparativa, internationella studier av utbildningssystem. Utbildningen av förskollärare och fritidshemspedagoger bedrivs vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med flera framstående forskare inom bland annat språkutveckling, barnkultur och mångfald i skolan. Sedan fem år tillbaka bedriver Specialpedagogiska institutionen forskning om läs- och skrivutveckling, inklusion och demokrati och värderingsfrågor.

 

Nyheter forskning

  • Verktyg för museipedagogers professionsutveckling 2017-10-23 Naturhistoriska riksmuseet har beviljats ett forskningsbidrag för projektet ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling”. Projektet leds av Jesús Piqueras, forskare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
  • Nya rön om utbildningsvetenskaplig forskning 2017-10-20 Hur påverkas skolan av de förändringar som sker i samhället, såsom digitalisering och ökad internationalisering? Vilken grund behöver lärarna för att kunna verka i framtidens skola? Vad kan forskningen bidra med inför skolans utmaningar?
  • Disputation - Attila Szabo 2017-10-20 Fredagen den 10 november lägger Attila Szabo fram sin avhandling “Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils”.

Profilområde: Barns villkor & rättigheter

Profilområde: Språk & språkinlärning

Profilområden

Bildningspodden

Universitetets forskning

Universitetet i sociala medier Universitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube