Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt

Universitetets stöd vid hot och hat

Väktarstöd, samtal och hjälp med polisanmälan. Det är något av det Stockholms universitet kan erbjuda som stöd till anställda som utsätts för hot eller andra trakasserier.

Nya rön om utbildningsvetenskaplig forskning

Hur påverkas skolan av de förändringar som sker i samhället, såsom digitalisering och ökad internationalisering? Vilken grund behöver lärarna för att kunna verka i framtidens skola? Vad kan forskningen bidra med inför skolans utmaningar?