Det är ett system för ekonomisk planering; budgetering, prognoser och budgetuppföljning. Vi tog systemet i bruk under hösten 2003 med version 4.5. Under 2008 uppdaterade vi till version BC5.

Mercur Business Control är utvecklat "av ekonomer för ekonomer" av det svenska företaget Mercur Solutions AB, med huvudkontor i Solna.

 

Frågor besvaras av Anders Nordström.

Kontaktdagar; måndag, torsdag och fredag

Epost: anders.nordstrom@su.se

Telefon: 08-16 36 07

 

Info

Info om hyror Fastighetsavdelningen

Info om lkp för budgetering Personalavdelningen

Skiss över Ekup-rapporthierarki  Ekup-resultatrapporter (54 Kb)

Flöden i Mercur, import och export  import och export (19 Kb)