Inköp & upphandling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Ekonomi
  6. Inköp & upphandling

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling påverkar de flesta som arbetar inom offentlig sektor. Behoven av varor och tjänster är stora och varje år uppgår de upphandlingspliktiga köpen till ca 625 miljarder kronor. Det är nästan en femtedel av vårt BNP. På Stockholms universitet hanterar vi en bit av den här kakan vilket ställer krav på oss att dels få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona, dels att bidra till att en sund konkurrens upprätthålls.

Inköpssektionen

Förutom att leda arbetet med att förändra upphandlings- och inköpsprocesserna på universitetet så har Inköpssektionen följande uppdrag:

Nya avtal

  • Nytt ramavtal: Juridiska tjänster 2016-10-07 Nu finns ett nytt ramavtal på plats avseende juridiska tjänster med totalt fyra (4) leverantörer. Avtalet täcker upp ett antal rättsområden och är rangordnat.
  • Nytt avtal 1 september: Fika och catering 2016-08-31 Nu finns ett ramavtal som ska användas av alla verksamheter på universitetet för att beställa fika och catering.
  • Nytt avtal 1 september: AV-rådgivning 2016-08-31 Nu finns ramavtal som ska användas när universitetets verksamheter har behov av att ersätta, uppdatera eller anskaffa ny AV-utrustning
  • Nytt Ramavtal: Blommor 2016-08-31 Universitetet har nu tecknat ett ramavtal för blommor som gäller olika former blomsterarrangemang, buketter och hyrväxter.