Skräppost (spam) är ett problem för de flesta organisationer, och Stockholms universitet är inget undantag. Det är en väldig mängd skräppost som dagligen väller in i vårt e-postsystem. Under november tog SU emot 13.151.983 mail, varav 8.831.667 klassades som spam direkt och stoppades redan vid dörren.

För att undvika att alla användares inboxar ska översvämmas av skräppost används ett skräppostfilter. På universitetet köper vi en tjänst för detta som tillhandahålls via Sunet. Filtret skannar av inkommande e-post och gör så att brev som uppfattas som skräppost hamnar i skräpkorgen och vanliga e-postmeddelanden hamnar i inkorgen. Ibland blir det fel och vanliga e-brev hamnar i skräpposten och skräppost hamnar i inkorgen.

Under hösten har det varit problem med filtreringen av skräppost, bland annat på grund av ett fel i spamfiltret som gjorde att stora mängder skräppost på svenska slank igenom filtret särskilt under den tidiga hösten. Detta fel är nu åtgärdat. Hanteringen av skräppost är högt prioriterad av IT-avdelningen och förutom de aktiviteter som redan genomförts så finjusteras inställningarna för skräppostfiltret kontinuerligt för att minska förekomsten av skräppost.

Vad kan du själv göra?

Du som användare kan hjälpa till att ”träna” skräppostfiltret. På så sätt blir det bättre och bättre på att känna igen skräppost och filtreringen blir bättre. Att träna filtret är lätt, du som använder Arbetsplatstjänsten har fått två knappar i Outlook; ”Spam” och ”Not Spam”, och så fort du får ett mejl som hamnar fel kan du bara klicka på respektive knapp och på så sätt tränas filtret.

(Om du inte använder Arbetsplatstjänsten kan du få tillgång till knapparna via din lokale IT-ansvarige)

Ta för vana att kontrollera din skräppostmapp regelbundet så att du inte missar viktiga mejl, och har ett riktigt mejl hamnat fel – träna filtret!

Har du frågor om skräppost och hanteringen av denna är du välkommen att kontakta Helpdesk via Serviceportalen