Inför övergången till nya Ladok, vecka 44,  så kommer vi under det kommande året att erbjuda ett antal olika utbildningar.

Från och med  höstterminen 2016 har vi erbjudit alla som är intresserade, utbildning i resultathantering i nya Ladok, men vi har i första hand vänt oss till administratörer.
Det kan vara en stor fördel att i förväg bekanta sig med det nya gränssnittet och sättet att arbeta:

- förbereda kurstillfälle för resultatrapportering

- resultatrapportera

- attestera resultat

Observera!

Det här är en förenklad version av resultathantering i nya Ladok.
Fullständig funktionalitet får vi när hela systemet produktionssätts hösten 2017.

I den nuvarande versionen:

 • Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning.
 • Ingen funktionalitet för tillgodoräknande (enbart visning av
  tillgodoräknanden gjorda i dagens Ladok).
 • Inget stöd för grupphantering.
 • Ingen funktionalitet för borttagning av felaktiga uppgifter
  (justeras i dagens Ladok).
 • Två separata systemflöden – resultaten blir tillgängliga i dagens Ladok.
 • Hantering av tentamensanmälan sker i dagens Ladok och anmälda
  studenter hämtas upp i nya Ladok för fortsatt hantering.

Vi rekommenderar tillsvidare att man endast resultatrapporterar på mindre kurser (max 100 studenter).
 

_______________________________________________________

Ladok komplett
 

Under vårterminen 2017 samt höstterminen 2017 bygger vi på med en utbildning för administratörer "Ladok komplett".

Utbildningsschema H17 nya Ladok

För anmälan till utbildning i nya Ladok använder vi oss av ett annat anmälningsförfarande än till våra ordinarie ladokutbildningar.

Här hittar du mer information om själva anmälningsförfarandet (du måste bl a skapa ett konto).

Gå direkt till anmälan och gör din bokning.

Utbildningsmaterial

Anhållan om behörighet att använda nya Ladoks Resultathantering, se Ladokblanketter