Polopolyutbildning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. IT
 6. Stödsystem
 7. Polopoly
 8. Polopolyutbildning
 9. Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare

Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare

EVENEMANG

Datum: 14 september 2017 10:00 - 14 september 2017 11:00
Plats: B4114 (i gången mella B och C huset, plan 4)

På denna webbstuga visar vi hur du publicerar en filmer i en Polopolyartikel, samt hur du sprider den via kategorisering och marknadsföringsytor på de centrala webbarna inklusive på su.se/play. Du är en av 107 webbredaktörer på en eller flera av de tre centrala webbarna.

Varför webbstuga?

För att säkra innehållsarbete, aktualitet, tonalitet, sökmotoroptimering samt de olika "inkastar möjligheterna" erbjuder vi webbstugor för webbredaktörer inom universitetsförvaltningen.

 • Anmälan: suwebb@su.se
 • Minst 3 och max 5 webbredaktörer denna gång.

 • Du deltar utan kostnad men föranmälan krävs.

 • Vi debiterar 300 kr om du anmält dig men inte kommer.

Tema den 14 september: Infoga filmelement i polopolyartikel och hur sprida den via global och lokal kategorisering, samt via marknadsföringsytor.

Agenda

1. Snabb presentationsrunda om behövs med namn, enhet och huvudsakliga arbetsuppgifter på avdelningen.

2. Vart vänder du dig med olika typer av frågor och funderingar?
Polopolymanual: www.su.se/polopolymanual/
Felanmälan och beställningar: su.se/serviceportalen
Råd och stöd för webbredaktörer på su.se, su.se/english, su.se/staff och su.se/medarbetare: suwebb@su.se

3. Paul visar hur du infogar "filmelementet" i din polopolyartikel och var du lägger in tumnagelbilden.

4. Så här förbereder du artikeln i puffläge för spridning på löpsedlar på universitetets webbar.

5. Så här kategoriserar du filmartikeln för spridning via evenemangslistor inklusive de på su.se/play.

6. Producera marknadsföringsyta i produktionsvertyget för spridning på  START-, ingångs- och avdelningssidor på webbarna. Tips om text i blå rutan och vilken storlek för vilken START eller ingångssida.

8. När och hur hamnar MF-ytan i mediabanken för spridning till institutionswebbar?

Välkommen!

Paul och Marie

Bokmärk och dela Tipsa

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att få tillgång till forumet.

Polopolynätverket
Kontakta helpdesk efter avslutad Polopolyutbildning.

Puff manual för profilsidor