Polopoly

Om Polopoly

Polopoly är det universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyget som är tillgängligt utan kostnad för alla enheter inom Stockholms universitet.

Redigera din profilsida på universitetets webb

Som medarbetare på universitetet har du en egen profilsida på webben med basinformation från personalkatalogen SUKAT och där du själv kan lägga till porträttbild, presentationstexter, länkar och filer. Information och manual finns både på svenska och engelska.

Hur får jag tillgång till Polopoly?

En kort checklista för hur du som institution/enhet får tillgång till Polopoly, det universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyget

Roller och behörigheter

I Polopoly finns i stora drag två olika redaktörsroller; huvudredaktör och webbredaktör och kopplat till dessa olika behörighetsnivåer.

Mest sökta ord inom hela domänen su.se denna vecka

 

Kontakt

Felanmälan, supportärenden eller intresseanmälan Polopoly: Serviceportalen

Puff manual för profilsidor