Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som utbudsredaktör, redaktör eller beslutsfattare krävs deltagande i en SISU-utbildning för respektive behörighet. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.

Kurserna vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

SISU-utbildningar är gratis.

Anmäl dig via anmälningsformulären.

Anmälan behöver vi ha senast ett par dagar före de kursdatum du önskar gå på. När du anmält dig får du en bekräftelse.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-12).

Kurslokalen, rum 365,  ligger i Studenthuset, Frescati,  på plan tre i hus Alfa.

Eftersom plan tre är låst, så samlas vi utanför hissarna på plan tre, fem minuter innan utbildningen börjar.

 

Kursutbudet hösten 2017
 

Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare

Målgrupp: studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle: den 5 december, kl 9-12, Studenthuset, rum 365
 

Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.

Anmälningsformulär

Kurstillfälle: den 5 december, kl 13-16, Studenthuset, rum 365
 

Övrigt:

Antagningens utbildningar NyA-webben