Utbildningsområde

En kurs klassificeras i Ladok med avseende på utbildningsområde, som sedan ligger till grund för medelstilldelningen till, och inom, lärosätet. Normalt sett följer kursens utbildningsområde institutionens fakultetstillhörighet, med några undantag.

Vikten av att ha god kvalitet på uppgiften om utbildningsområde kan inte nog betonas, och på grund av detta har vi nu i SISU byggt in ett stöd för att sätta utbildningsområde på en utbildning i samband med beslutsprocessen. För att en utbildning skall kunna inrättas måste den ha ett godkänt utbildningsområde och det är på fakultetsnivå detta godkännande görs. I samband med den nya funktionaliteten har behörighetssystemet ändrats och det finns nu en särskild fakultetsroll med behörighet att godkänna utbildningsområde. Rutinerna är nya och kan behöva lite tid för att sätta sig.

Studieavgifter

Kursens utbildningsområde utgör grunden i beräkningen av studieavgiftens storlek. Även program har försetts med utbildningsområde för att de skall kunna få en studieavgift uträknad.

I och med att vi  har infört utbildningsområde i SISU så sker beräkning med automatik.

Kända buggar

-

Vi som jobbar med SISU-förvaltning hoppas du uppskattar förbättringarna. Det som du inte är nöjd med eller som du tycker borde förändras/förbättras ser vi gärna att du skriver ner i ett mejl och skickar till oss:

ladok@su.se