Universitetsstyrelsen

HT 2017: 22 september, 27 oktober och 1 december, samtliga kl 09:00-12:00.

VT 2018: 16 februari, 20 april och 25 maj, samtliga kl 09:00-12:00.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För instruktioner klicka här.

Det första mötet på höstterminen 2017 kommer att hållas onsdagen den 23 augusti och det sista mötet kommer att hållas den 21 december.

 

Undantag från schemat 2017:

Vecka 42: RF den 19 oktober är inställd.
 

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!

Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2017-10-26:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).

 

Förvaltningschefens beslutsmöten

Förvaltningschefen fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka. Det första mötet på höstterminen 2017 kommer att hållas tisdagen den 24 augusti och det sista mötet kommer att hållas den 21 december.

Undantag från schemat 2017:

Vecka 42: FC beslutsmötet är flyttat till onsdagen den 18 oktober.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Rektors prefektmöten

den 4 oktober, 12 oktober och 16 oktober.

Mötena börjar kl 14:30 och håller på till ca 18:00. Därefter följer middag.

Anmälan sker på följande länk.

Eventuella avbokningar görs skriftligt per e-post till konferensservice@su.se. Observera att middagen debiteras din institution om avbokningen görs senare än fem dagar före respektive tillfälle.