Chefsinformation

Entré Hus A, plan 3. Foto: Per Larsson

Information till prefekter och administrativa chefer

Denna sida samlar ihop information från ett urval av webbsidor på medarbetarwebben och universitetets Regelbok. Det är respektive informationsägare som gjort bedömningen att du som chef behöver nås av informationen.

Universitetets ledningsinformation 16 oktober 2017

Här finns rektorsbeslut om generell dispens för intern representation i samband med julfirande 2017. Här kan du även läsa utredningen avseende kvalitetssäkring av forskning, om att universitet går över till nya Ladok, om anmälan av bidrag till Lärarkonferens2018 samt om bedömning av ansökningar inom fältstudieprogrammet Minor Field Studies.

Ta del av utskicket i Mondo (kräver inloggning).

Nya regler i regelboken

Kontakt

Sektionen för säkerhet
Telefon: 08-16 22 16

Juridisk rådgivning
jurist@su.se

Press
press@su.se

Områdesnämnder, kanslier och fakulteter

Naturvetenskap

Humanvetenskap