Chefsinformation

Entré Hus A, plan 3. Foto: Per Larsson

Information till prefekter och administrativa chefer

Denna sida samlar ihop information från ett urval av webbsidor på medarbetarwebben och universitetets Regelbok. Det är respektive informationsägare som gjort bedömningen att du som chef behöver nås av informationen.

Universitetets ledningsinformation utskick 11 december

Här finns riktlinjer för forskningsinfrastruktur, riktlinjer för medfinansiering och regler för centrumbildningar. Dessutom kan du läsa om en studie och ett informationsmöte om Latinamerika samt om Stockholms universitets hållbarhetsforum 21 mars 2018.
Ta del av utskicket i Mondo (kräver inloggning).

Nya regler i regelboken

Kontakt

Sektionen för säkerhet
Telefon: 08-16 22 16

Juridisk rådgivning
jurist@su.se

Press
press@su.se

Områdesnämnder, kanslier och fakulteter

Naturvetenskap

Humanvetenskap