Pension

Pension

Här finns information och riktlinjer om pension till dig som anställd.

Pensionsavgång

Stockholms universitet har ett avtal med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om enklare pensionshantering, vilket innebär att anställda vid Stockholms universitet erhåller utökad kundservice med svar på sina frågor direkt från SPV samt att SPV tar hand om administrationen av våra tjänstepensioner.

Kontakt

Personalavdelningen