Arbetsmiljö, riktlinjer m.m.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Den 25 juni 2015 beslutade rektor om inrättandet av Rådet för arbetsmiljö och lika villkor. Från den 1 augusti ersätter rådet tidigare struktur för samverkan i arbetsmiljöfrågor (SIAM), Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, Tillgänglighetsgruppen och Universitetsövergripande arbetsgruppen för breddad rekrytering. Dnr SU FV-2.12.2-3645-14. Från den 1 januari 2017 är Miljörådet organisatoriskt placerat under Rådet för arbetsmiljö och lika villkor.

kontakt

Arbetsmiljö