Lönebidrag utbetalas till arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Bidraget ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen. Stödet gäller tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar.

OBS! Lönebidrag ses i övrigt som vilken anställning som helst men den har ett utökat anställningsskydd i samband med uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Om anställningen ska tidsbegränsas sker det på vanligt sätt, lönebidrag i sig är inte en tidsbegränsningsgrund.

Rutin vid lönebidrag

 1. – Institutionen/motsvarande vänder sig till personens Arbetsförmedling angående lönebidragsanställning.
  – Det förekommer också att Arbetsförmedlingen kontaktar arbetsgivaren.
   
 2. – Institutionen/motsvarande fyller i Arbetsförmedlingens blankett.
  – Prefekt/motsvarande skriver under.
  – Blanketten skickas med internpost till Tommy Viklund/Personalavdelningen som ser till att berörd facklig organisation undertecknar ansökan.
  – Originalblanketten skickas tillbaka till institutionen/motsvarande.
  – Institutionen/motsvarande tar en kopia och skickar in originalet till Arbetsförmedlingen.
   
 3. – Original av Arbetsförmedlingens beslut, rekvisition samt avisering av utbetalt belopp skickas till Personalavdelningens ekonomihandläggare.
  – Personalavdelningens ekonomihandläggare förvarar kopior på samtliga handlingar och rekvirerar lönemedel från Arbetsförmedlingen.
   
 4. Institutionen/motsvarande tar ansvar för personen och anställningen i övrigt.
   

Ekonomihandläggare vid Personalavdelningen
Christine Johnson – ekonomi och ansökningar