Klicka på länk till önskad blankett. Dokumentet kan läsas på skärmen eller tas ut på skrivare. En del dokument är i PDF-format. Om du saknar läsare för det formatet kan du här hämta gratisprogramvaran Acrobat Reader.

För att bli användare av det nuvarande ladoksystemet används blanketten:
"Anhållan om användaridentitet i Ladoksystemet".

_____________________________________________________________________________________

För att redan nu kunna börja använda Resultathanteringsfunktionen i det nya Ladok som vi går över till i okt/nov 2017, används blanketterna:

"Behörighetsblankett gällande Administratör i nya Ladok" (administratör vid institutionen som ska förbereda resultatrapportering åt lärare och examinator, blanketten används även då administratör ska kunna resultatrapportera)

"Behörighetsblankett gällande Lärare/Resultatrapportör i nya Ladok" (lärare som ska resultatrapportera i nya Ladok)

"Behörighetsblankett gällande Examinator/Attestant i nya Ladok" (examinator som är utsedd av institutionen att attestera resultat i nya Ladok)

OBS! Dessa blanketter gäller endast den separata resultatrapporteringsfunktionen i nya Ladok och fram tills den totala driftsättningen vecka 44/45.  Därefter kommer behörighetsansökan för nya Ladok ske på annat sätt.

Information om detta kommer att skickas till institutionernas administrativa chefer via e-post, i mitten av september 2017.

 

 

Läs mer om nya Ladok