Lars Salvius-föreningen utlyser stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet. Stipendierna delas företrädesvis ut till personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär. Även författare och utgivare som inte är medlemmar i Lars Salvius-föreningens stiftarorganisationer – Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter - kan ansöka om stipendier.

Stipendium

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor.

Projektbidrag

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor.

Mer information och ansökningsblanketter