Stiftelsen för Strategisk Forskning inbjuder ansökningar om medel ur programmet forskningsinstitutsdoktorand.

Detta stöder anställda doktorander vid forskningsinstitut verksamma i Sverige och som är i samverkan mellan näringsliv och akademi. Syftet är att bidra till excellent forskning inom SSF:s verksamhetsområden och öka korsbefruktning mellan akademi och näringsliv.

Behöriga att söka är personer som ännu inte är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara anställd till minst 80 procent vid forskningsinstitutet. Det ska finnas två väl meriterande personer som handleder doktoranden under bidragsperioden, en vid lärosätet och en vid institutet. Handledaren vid institutet är sökande och blir projektledare för beviljat projekt.

Den totala budgeten är SEK 20 miljoner som kommer att stödja åtta projekt. Bidragen är värda SEK 2.5m, löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

Läs mer på SSF:s webb