Stiftelsen utlyser nu stipendier inom ämnena mineralogi, geografi, biologi och arkeologi.

Stipendiernas ändamål: Stipendierna skall utgöra bidrag till forskares, doktoranders och masterstudenters fältarbeten för egen forskning och för presentation av egna forskningsresultat. Bidrag ges också till arrangering av exkursioner och fältkurser, med företräde för verksamheter i Värmland. Bidrag ges även för publicering av forskningsresultat. Bidrag ges ej till levnadsomkostnader. Verksamheten skall genomföras under 2018.

Mer information finns i bifogad fil.