Som forskare kommer man att få en överblick över varifrån forskningsmedel sökts, ansöka om förlängning av dispositionstider, hämta in sitt CV och koppla till ansökan. Det kommer också att vara möjligt att "låsa upp" en ansökan och ändra i den fram till deadline. För universitetet kommer det att det bli enklare att göra ekonomiska återrapporteringar och utvärderingar av olika slag.

Varje enskild forskare kommer att kunna fylla i och samla in alla uppgifter för sina ansökningar till de tre forskningsråden i Prisma. 

Planerar man en ansökan till VR, Forte, Formas eller Skolforskningsinstitutet bör man så snart som möjligt registrera konto och lägga in sina uppgifter i Prisma. Detta gäller både huvudsökande och medsökande. Vi vet att det tar tid första gången eftersom det är rätt omfattande uppgifter som ska finnas med (CV, publikationer m.m.). Fördelen är att de uppgifter som du nu för in i Prisma under din profil kan återanvändas i din nästa ansökan till forskningsråden, och nästa och nästa, osv.

OBS! På grund av en rad problem med det nya ansökningssystemet Prisma har Vetenskapsrådet beslutat att vissa delar av ansökningarna kommer att tas in  i PDF-format för att underlätta för sökande i kommande utlysningar tills dess att funktionaliteten i Prisma håller tillräckligt hög kvalitet. Detta framgår av den aktuella utlysningstexten.