Rekrytering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. HR-guiden
  7. Rekrytera och anställa
  8. Rekrytering
  9. Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare (AOSU)

Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare (AOSU)

Enligt 2 kap. 2 § HF ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. I Stockholms universitets anställningsordning, AOSU, samlas de regler om anställning som och befordran till lärare som universitetsstyrelsen har beslutat ska gälla. Rektor kan i enskilda fall efter yttrande medge undantag från föreskrifterna.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Personalavdelningen