Bilder

Bilder

Med ett konsekvent bildval bygger man upp en känsla för kulturen och människorna på universitetsområdet och dess olika delområden i staden. De universitetsgemensamma profilerande bilderna kan användas för trycksaker och webbplatser.

Rörlig bild

Rörlig bild ingår också i vår visuella identitet och bör följa riktlinjerna för logotyp, typsnitt, grafiska element, färgpalett och bilder, och använda de mallar som finns framtagna för filmproduktion.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se

Sektionen för kommunikation
Personalkatalog

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Lista