Tre seminarier i central regi

Det centralt arrangerade programmet består i år av tre seminarier, två den 3 juli och ett den 4 juli. Samtliga program har det övergripande temat faktatillit. Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Det förhållningssättet tydliggör universitetet t ex i vårens samtalsserie Vems sanning? och i Almedalen.

Samverkansavdelningen projektleder det centrala programmet i Almedalen på ledningens uppdrag.

På samlingssidan su.se/almedalsveckan kan du som vanligt se vad som planeras, sidan uppdateras i takt med att planerade program växer fram.

Samlad marknadsföring

Kommunikationssektionen vill som vanligt bistå i marknadsföringen av SU:s samlade medverkan i Almedalen via universitetets centrala kanaler. Kom ihåg att kategorisera evenemangsnotiser om Almedalen till global kategori så att de syns i kalendariet på su.se. Mejla sedan paul.parker@su.se så ser vi till att de även syns på samlingssidan su.se/almedalsveckan.

Vi är tacksamma för information om vem som ska medverka – arrangör, datum, tid, lokal, seminarierubrik etc. Enklast är att vi får aktuell länk till programmet i almedalskalendariet, när sådan finns, men vi tar även gärna emot mindre kompletta tips under hand.

Institution/centrum som deltar med eget program i Almedalen kan köpa profilmaterial i SU-butiken. Där finns nu förberett med artiklar att använda på olika sätt.
Almedalen – visa att vi är på plats

Se vidare: su.se/faktatillit

Frågor och info om medverkan:
Eva Albrektson, projektledare central medverkan i Almedalen
08-16 39 53, eva.albrektson@su.se