Nyheter till svensk media

Pressmeddelanden från universitetet som riktar sig till svensk media kommuniceras i flera kanaler. Direktutskick till prenumeranter och ämneslistor för redaktioner och journalister går via Cision. Pressmeddelanden, nyheter och evenemang publiceras i universitetets pressrum på Mynewsdesk samt skickas till prenumeranter. Pressmeddelandena publiceras även som nyheter på universitets webb och Twitter. Universitetet använder även Vetenskapsrådets tjänst Expertsvar så nyheterna publiceras även där och på Forskning.se.

Nyheter till internationell media

Då universitetet kommunicerar internationella nyheter till media publiceras dessa på AlphaGalileo som är ett nyhetscenter för europeisk press med nyheter från vetenskapliga tidskrifter och pressmeddelanden. Universitetet har även avtal med EurekAlert, AAAS portal i USA för vetenskapliga nyheter, där våra internationella pressmeddelanden publiceras. Både AlphaGalileio och EurekAlert har även expertdatabaser där journalister kan söka efter forskare som är experter i ett ämne.

Omvärldsbevakning

För att följa vad som sägs om högskolesektorn och om Stockholms universitet i media använder vi Retrievers omvärldsbevakningsverktyg. Universitetet har ett centralt avtal där de institutioner som själva vill bevaka sitt ämne/omvärld kan teckna egna påhängsavtal.

Journalistfrågor

Universitetet är med i ExpertSvar, en förmedlingstjänst för kontakt mellan forskare och journalister. Ett trettiotal kommunikatörer inom universitetet är expertsvarare och förmedlar kontakt till relevant forskare vid inkomna förfrågningar. I tjänsten ingår även att universitetets pressmeddelanden publiceras på forskningsportalen Forskning.se. ExpertSvar är ett samarbete mellan universiteten och högskolorna och Vetenskapsrådet med redaktion vid Vetenskapsrådet.