Handläggare för tillgodoräknande av utländsk utbildning på Studentavdelningen:

Anna Malmborg Lewis, Examensgruppen

Tel: 16 2782
E-post: anna.malmborg@su.se
 
Anita Johnson, Examensgruppen
Tel: 16 1499