Brevmall på engelska för beslut om tillgodoräknande med överklagandehänvisning finns som bifogad fil nedan.

 Mall för beslut om tillgodoräknande (357 Kb)