Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för några bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på tre ben: tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete.

Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Akademin sammanträder två gånger per termin under 2-dagars akademimöten i Sverige och utomlands. Nu är ansökningsprocessen öppen för nästa ledamotsperiod om fem år.

Läs om dagens 33 ledamöter här.

Läs mer om att vara ledamot och hur ansökningsprocessen går till här.