Bestruket papper är ett papper vars yta har behandlats för att få goda tryckegenskaper. Exempel på bestrukna papper är papper till broschyrer och tidskrifter.

Obestruket papper är ett papper som inte har bestrukits, pappret lämpar sig för de flesta ändamål. Exempel på obestrukna papper är kopieringspapper eller papper till pocketböcker.