Romanska och klassiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen
Led

Missat att söka till Vt18?

Vissa utbildningar där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar igen för sen anmälan den 15 december.

Fokus på Latinamerika – studie presenteras och informationsmöte hålls i januari

Stockholms universitet har som målsättning att verka på den globala forsknings- och utbildningsarenan och erbjuda en internationell akademisk miljö. Inom ramen för sitt internationaliseringsarbete besöker Stockholms universitet olika regioner för att skapa nya kontakter, och förstärka befintliga.

Nyheter