Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Gräsmarker. Foto: Jan Bengtsson, SLU

10 anledningar till att bevara gräsmarkerna

Naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald, men gräsmarker har också betydelse för klimatet, för jordbruket, för vattnet i landskapet och inte minst för vår kultur. Tänk bara på den lövade midsommarstången i en hage.

Vy över Stockholm

Flest internationella studenter vid Stockholms universitet

Antalet internationella studenter vid Stockholms lärosäten fortsätter att öka och siffran är nu uppe i 9 750.

Anekdot

Bildningspodden blir Anekdot – nytt digitalt bildningsmagasin

Nu lanseras Anekdot – det digitala bildningsmagasinet. Bakom initiativet står Bildningspodden, Stockholms universitet och Kungl. Vitterhetsakademien.