Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Information-ikonen

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Ester Pollack

Digital öppen föreläsning: Hur genomskådar vi desinformation i kristider?

Ester Pollack, professor i journalistik, föreläser om källkritik som ett sätt att undvika "fake news" i coronatider.

Äppelblomma. Foto: Per Larsson

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Norrsken

Sök Naturvetenskapligt basår från 20 maj

Stockholms universitet startar ett Naturvetenskapligt basår, en ettårig förutbildning på gymnasienivå som ger behörighet till och garanterad plats på något av universitetets 17 naturvetenskapliga kandidatprogram.